• سایت شخصی

  ۶۰۰ هزار تومان

  صفحه ساز گرافیکی و هوشمند
  پنل مدیریت پیشرفته
  تعریف انواع صفحات
  فرم ساز پیشرفته
  نظرات کاربران
  اسلایدر زیبا و جذاب
  تعریف انواع منو و زیرمنو
  عضویت کاربران
  خبرنامه
  اتصال به شبکه های اجتماعی
  بخش نمونه کار
  چت آنلاین
  بخش محصولات
  جستوی پیشرفته و فیلتر
  مقایسه محصولات
  افزودن به علاقه مندی
  اتصال به درگاه بانکی

 • سایت شرکتی

  ۱٬۲۰۰ میلیون تومان

  صفحه ساز گرافیکی و هوشمند
  پنل مدیریت پیشرفته
  تعریف انواع صفحات
  فرم ساز پیشرفته
  نظرات کاربران
  اسلایدر زیبا و جذاب
  تعریف انواع منو و زیرمنو
  عضویت کاربران
  خبرنامه
  اتصال به شبکه های اجتماعی
  بخش نمونه کار
  چت آنلاین
  بخش محصولات
  جستوی پیشرفته و فیلتر
  مقایسه محصولات
  افزودن به علاقه مندی
  اتصال به درگاه بانکی


 • سایت فروشگاهی

  ۱٬۵۰۰ میلیون تومان

  صفحه ساز گرافیکی و هوشمند
  پنل مدیریت پیشرفته
  تعریف انواع صفحات
  فرم ساز پیشرفته
  نظرات کاربران
  اسلایدر زیبا و جذاب
  تعریف انواع منو و زیرمنو
  عضویت کاربران
  خبرنامه
  اتصال به شبکه های اجتماعی
  بخش نمونه کار
  چت آنلاین
  بخش محصولات
  جستوی پیشرفته و فیلتر
  مقایسه محصولات
  افزودن به علاقه مندی
  اتصال به درگاه بانکی


 • سایت خبری

  ۱٬۷۰۰ میلیون تومان

  صفحه ساز گرافیکی و هوشمند
  پنل مدیریت پیشرفته
  تعریف انواع صفحات
  فرم ساز پیشرفته
  نظرات کاربران
  اسلایدر زیبا و جذاب
  تعریف انواع منو و زیرمنو
  عضویت کاربران
  خبرنامه
  اتصال به شبکه های اجتماعی
  بخش نمونه کار
  چت آنلاین
  بخش محصولات
  جستوی پیشرفته و فیلتر
  مقایسه محصولات
  افزودن به علاقه مندی
  اتصال به درگاه بانکی