آرشیو دسته بندی: هوش مصنوعی

ChatGPT چیست؟

ChatGPT یک مدل بزرگ زبان است که به منظور پاسخ به سؤالات، تولید متن و...