در ووکامرس توابعی وجود دارند که می‌توان اطلاعات سفارش نظیر اطلاعات خریدار، محصولات خریداری‌شده، نوع پرداخت، نوع حمل و نقل و… دریافت کرد. این توابع کاربردی بوده و در هوک‌ها می‌توان از آن استفاده نمود. در این نوشته قرار است دریافت اطلاعات سفارش در ووکامرس را به شما آموزش دهیم.

آنچه در این نوشته خواهید خواند:

دسترسی به توابع با استفاده از شی order$

در هوک‌هایی (do_action و یا apply_filters) که استفاده از شی order$ مجاز است، شما می‌توانید از توابع زیر استفاده نمایید.

// Get Order ID and Key
$order->get_id();
$order->get_order_key();
 
// Get Order Totals $0.00
$order->get_formatted_order_total();
$order->get_cart_tax();
$order->get_currency();
$order->get_discount_tax();
$order->get_discount_to_display();
$order->get_discount_total();
$order->get_fees();
$order->get_formatted_line_subtotal();
$order->get_shipping_tax();
$order->get_shipping_total();
$order->get_subtotal();
$order->get_subtotal_to_display();
$order->get_tax_location();
$order->get_tax_totals();
$order->get_taxes();
$order->get_total();
$order->get_total_discount();
$order->get_total_tax();
$order->get_total_refunded();
$order->get_total_tax_refunded();
$order->get_total_shipping_refunded();
$order->get_item_count_refunded();
$order->get_total_qty_refunded();
$order->get_qty_refunded_for_item();
$order->get_total_refunded_for_item();
$order->get_tax_refunded_for_item();
$order->get_total_tax_refunded_by_rate_id();
$order->get_remaining_refund_amount();
 
// Get and Loop Over Order Items
foreach ( $order->get_items() as $item_id => $item ) {
  $product_id = $item->get_product_id();
  $variation_id = $item->get_variation_id();
  $product = $item->get_product();
  $name = $item->get_name();
  $quantity = $item->get_quantity();
  $subtotal = $item->get_subtotal();
  $total = $item->get_total();
  $tax = $item->get_subtotal_tax();
  $taxclass = $item->get_tax_class();
  $taxstat = $item->get_tax_status();
  $allmeta = $item->get_meta_data();
  $somemeta = $item->get_meta( '_whatever', true );
  $type = $item->get_type();
}
 
// Other Secondary Items Stuff
$order->get_items_key();
$order->get_items_tax_classes();
$order->get_item_count();
$order->get_item_total();
$order->get_downloadable_items();
 
// Get Order Lines
$order->get_line_subtotal();
$order->get_line_tax();
$order->get_line_total();
 
// Get Order Shipping
$order->get_shipping_method();
$order->get_shipping_methods();
$order->get_shipping_to_display();
 
// Get Order Dates
$order->get_date_created();
$order->get_date_modified();
$order->get_date_completed();
$order->get_date_paid();
 
// Get Order User, Billing & Shipping Addresses
$order->get_customer_id();
$order->get_user_id();
$order->get_user();
$order->get_customer_ip_address();
$order->get_customer_user_agent();
$order->get_created_via();
$order->get_customer_note();
$order->get_address_prop();
$order->get_billing_first_name();
$order->get_billing_last_name();
$order->get_billing_company();
$order->get_billing_address_1();
$order->get_billing_address_2();
$order->get_billing_city();
$order->get_billing_state();
$order->get_billing_postcode();
$order->get_billing_country();
$order->get_billing_email();
$order->get_billing_phone();
$order->get_shipping_first_name();
$order->get_shipping_last_name();
$order->get_shipping_company();
$order->get_shipping_address_1();
$order->get_shipping_address_2();
$order->get_shipping_city();
$order->get_shipping_state();
$order->get_shipping_postcode();
$order->get_shipping_country();
$order->get_address();
$order->get_shipping_address_map_url();
$order->get_formatted_billing_full_name();
$order->get_formatted_shipping_full_name();
$order->get_formatted_billing_address();
$order->get_formatted_shipping_address();
 
// Get Order Payment Details
$order->get_payment_method();
$order->get_payment_method_title();
$order->get_transaction_id();
 
// Get Order URLs
$order->get_checkout_payment_url();
$order->get_checkout_order_received_url();
$order->get_cancel_order_url();
$order->get_cancel_order_url_raw();
$order->get_cancel_endpoint();
$order->get_view_order_url();
$order->get_edit_order_url();
 
// Get Order Status
$order->get_status();

دسترسی به توابع با استفاده از متغیر order_id$

اگر در هوک‌ها به شناسه سفارش (متغیر order_id$) دسترسی داشتید، با استفاده از روش زیر می‌توانید به توابع دسترسی داشته و اطلاعات سفارش را دریافت کنید.

// Get $order object from order ID
 
$order = wc_get_order( $order_id );
 
// Now you have access to (see above)...
 
if ( $order ) {
  $order->get_formatted_order_total( );
  // etc.
  // etc.
}

دسترسی به توابع با استفاده از متغیر email$

اگر با ایمیل‌های ووکامرس کار می‌کنید، اغلب شما به متغیر email$ به صورت یک پارامتر دسترسی خواهید داشت. از طریق این متغیر می‌توان به شی order$ دسترسی داشت و با استفاده از آن اطلاعات سفارش را دریافت کرد.

// Get $order object from $email
 
$order = $email->object;
 
// Now you have access to (see above)...
 
if ( $order ) {
  $order->get_id();
  $order->get_formatted_order_total( );
  // etc.
  // etc.
}

در نوشته بالا، نحوه دریافت اطلاعات سفارش در ووکامرس را به شما آموزش دادیم. در صورتی که سوالی داشتید آن را با ما از طریق دیدگاه‌ها در میان بگذارید.

منبع: Business Bloomer

نوشته مرتبط
پشتیبانی آنلاین با رایچت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *